menu

Програма 5-7-9

Програма з надання державної підтримки суб'єктам господарювання  " Доступні кредити 5-7-9%"

Програма реалізується за підтримки  Президента  та Уряду України.

В рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" БАНК КРЕДИТ ДНІПРО пропонує кредитування на наступні цілі:

  Антикризові умови ( запобігання виникненню та поширенню COVID-19 та подолання наслідків пандемії  )  Розвиток підприємництва Рефінансування існуючої  заборгованості 
  Група 1 Група 2 Група 3
Цілі фінансування Інвестиційні кредити для впровадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання Інвестиційні кредити ( в т.ч.  рефінансування існуючої заборгованості): Рефінансування існуючої  заборгованості за кредитом (-ами) в банку(-ах) України
Рефінансування заборгованості за кредитами, наданими на вище перераховані цілі Придбання та/або модернізація основних засобів, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватись в комерційних та виробничих цілях) 
 Фінансування оборотного капіталу  Придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження господарської діяльності (без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування)
Здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, що використовуються для ведення господарської діяльності (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать суб'єкту підприємництва
Франчайзинг
Поповнення обігових коштів  (не більше 25% вартості інвестиційного проекту)
Рефінансування заборгованості за кредитами, наданими на вище перераховані цілі

Основні вимоги  до Позичальника:

Цільова аудиторія  ЮО/ФОП, що  належить до суб'єктів мікро-, малого або  середнього бізнесу  (відповідно 2, 10 або 20 млн. євро річного доходу (сумарно по  групі пов'язаних  компаній)) та  зареєстрована на території України (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та тимчасово окупованих окремих територій Донецької та Луганської областей)
Учасники(засновники)  та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є резидентами України
Термін ведення господарської діяльності Позичальника Перевищує 12 місяців поспіль та факт ведення господарської  діяльності підтверджується документально
Сума річного доходу Позичальника  До 20 млн. євро  (сумарно по групі пов'язаних  компаній)
Обмеження по виду діяльності Позичальника Виробництво та / або реалізація зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют
Надання нерухомості в оренду
Особливі умови Сума державної допомоги, отриманої Позичальником  за три останніх календарних роки  (сумарно по групі пов'язаних  компаній)  не повинна перевищувати  200 тис. євро

Основні умови надання фінансування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%":

Максимальна сума кредиту  До 50 млн. грн. (сумарно по групі пов'язаних  компаній)
Валюта кредиту  Гривня 
Власний внесок  Від  10% відсотків вартості інвестиційного проекту  - для діючого бізнесу 
Кредити на поповнення обігових  коштів та рефінансування заборгованості не вимагають власного внеску
Строк кредиту До 60 міс. ( фінансування інвестиційних проектів та рефінансування заборгованості за інвестційними проектами) 
До 36 міс. (кредити на  поповнення обігових коштів та рефінансування заборгованості за  кредитами  на поповнення обігових коштів)
Процентна ставка (річних) 0% - на період дії карантину (плюс  90 днів після його закінчення) 7% - для Позичальників з розміром річного доходу (сумарно по групі пов'язаних  компаній)  до 50 млн. грн./рік
(процентна ставка може бути знижена до 5% за умови створення нових робочих місць)
3%
3% - після закінчення карантину 9% - для Позичальників з розміром річного доходу (сумарно по групі пов'язаних  компаній) понад 50 млн. грн./рік
(процентна ставка може бути знижена до 5% за умови створення нових робочих місць)
Комісія за надання кредиту 0,5% від суми кредиту / ліміту кредитної лінії
Інші комісії  До 0.5%  (покриття операційних витрат Банку, пов'язаних з обслуговуванням кредиту)
Забезпечення Забезпеченням за кредитним договором, укладеним з банком в рамках програми, можуть бути  будь-яке майно/майнові права, фінансова порука тощо відповідно до умов банківського продукту банку, за яким здійснюється фінансування (окрім застави майнових прав за договором банківського вкладу).

 

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності